Cableado

404-56200

CABLE DE TV RG 11 / U6 TV (HUNKA) 500M

Cableado

401-15011

NYM / J Cable 3х2,5 GRIS ANTIGRON

Cableado

401-15009

NYM / J Cable 3х1,5 GRIS ANTIGRON

Cableado

401-15007

NYM Cable 2х2,5 GRIS ANTIGRON

Cableado

401-15005

NYM Cable 2х1,5 GRIS ANTIGRONAN 00m

Cableado

401-15106

H05VV-F Cable TTR 4х16 Blanco

Cableado

401-15104

H05VV-F Cable TTR 4х10 Blanco

Cableado

401-15102

H05VV-F Cable TTR 4х6 Blanco

Cableado

401-15100

H05VV-F Cable TTR 4х4 Blanco

Cableado

401-15098

H05VV-F Cable TTR 4х2,5 Blanco

Cableado

401-15096

H05VV-F Cable TTR 4х1,5 Blanco

Cableado

401-15094

H05VV-F Cable TTR 4х0,75 Blanco

Cableado

401-15092

H05VV-F Cable TTR 3х4 Blanco

Cableado

401-15088

H05VV-F Cable TTR 3х1,5 Blanco

Cableado

401-15086

H05VV-F Cable TTR 3х1 Blanco

Cableado

401-15084

H05VV-F Cable TTR 3х0,75 Blanco

Cableado

401-15082

H03VV-F Cable TTR 3х0,50 Blanco

Cableado

404-56179

CABLE TELEFÓNICO 20х2х0.40 + 0.40 (HUNKA)

Cableado

404-56170

CABLE TELEFÓNICO 10х2х0.50 + 0.50 (HUNKA)

Cableado

404-56168

CABLE TELEFÓNICO 10х2х0.40 + 0.40 PDV / VBV (HUNKA)

Cableado

404-56160

CABLE TELEFÓNICO 5х2х0.50 + 0.50 PDV / VBV (HUNKA)

Cableado

404-56158

CABLE TELEFÓNICO 5х2х0.40 + 0.40 PDV / VBV (HUNKA)

Cableado

404-56150

CABLE TELEFÓNICO 4х2х0.50 + 0.50 PDV / VBV (HUNKA)

Cableado

404-56140

CABLE TELEFÓNICO 3х2х0.50 + 0.50 PDV / VBV (HUNKA)

Chat abierto